රනිල් පක්ෂයේ වගකිව යුත්තන් කැදවයි රනිල් වැදගත් තීරණයක් ගන්න යයි

0
3846

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහළ නිලධාරීන් සහ පක්ෂ ක්‍රියාකාරීහු (7) හෙට පෙරවරුවේ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය වෙත කැඳවනු ලැබ සිටිති.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහල නිලධාරීන් සහ පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් සිරිකොත මූලස්ථානයට කැඳවනු ලැබ ඇත්තේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දැනුම්දීම අනුවය.

මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල අනුව පක්ෂයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් වැදගත් තීරණ කිහිපයක් ගැනීම මෙම කැඳවීමෙි අරමුණ වී ඇතැයි සිරිකොත ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

LEAVE A REPLY