ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහලක ප්‍රථම වරට ජලයේදී සිදුවු පළමු දරු උපත වාර්තා වෙයි. ලංකාවට නුහුරු කතාවක්

0
492

ශ්‍රී ලංකාවට නුහුරු අලුත්ම වාර්තාගත දරු උපත් ක්‍රමයක් කොළඹ ප්‍රසිද්ධ රෝහලකින් 13 වනදා වාර්තා වුනා මේ එම වාර්තාවේ සම්පුර්ණ විස්තරය පහත විඩියෝවෙන් බලන්න

LEAVE A REPLY