වෙන පක්ෂවලට වැඩ කරන එජාපෙ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීලා දොට්ට දානවා – රනිල් කියයි

0
653

එජාපයේ පිහිටෙන් දේශපාලනයට ඇවිත් ජයගෙන එජාපයටම වින කරන ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රී වරු සියල්ල දොට්ට දැමීමට එජාපය තීරණය කර තිබෙනවා. එජාප නායකයා කල ප්‍රකාශය පහතින්

LEAVE A REPLY