වසර 7 ගියත් නෙලුම් කුලුනේ වැඩ සම්පුර්ණයෙන් අවසන් නැ

0
201

ආසියාවේ 10 වෙනියට උසම ලෝකයේ 19 වෙනියට උසම අයිෆල් කුලුනට වඩා උස නෙලුම්කුළුන ජනපති අතින් විවෘත වන අවස්ථාවේ ඔහු විසින් ආන්දෝලනාත්මක හෙලිකිරීමක් කළා. ඒ මේ කුලුනට බිලියන 16 ක එනම් කෝටි 1600 ක නායක ලබා දී තිබෙනවා.

එයින් 2012 දී සිරිසේන ජනපති සෞඛ්‍ය ඇමති වූ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් චීනයේ සමාගමකට කෝටි 200 ක් අත්තිකාරම් ලෙස ගෙවා ඇති අතර ඔවුන් පසුව අතුරුදන් වී තිබෙනවා.

පසුව එම ලිපිනයට එවැනි සමාගමක් තිබෙනවාද යන්න සොයා බැලීමට ලංකාවේ තානාපති එහි ගියත් එවන් සමාගමක් එහි තිබී නැ. අදටත් එම සමගම ලක්ෂ 2000 ක් සමග අතුරුදන් වී තිබෙනවා.

එම කාරණය නිසා 2017 දී කුලුනට ප්‍රතිපාදන නැතිව නතර වී ඇති අතර පසුව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මුදල් යොදවා අද මට්ටම ගෙන ආවත් සම්පුර්ණයෙන් මෙම කුලුන අවසන් කිරීමට තව කෝටි 3000 ක් අවශ්‍ය බවයි පැවසෙන්නේ.

චීනයේ ලිපින යොදා එවකට ආණ්ඩු කරවූ උදවිය හා චීනුන් එකතුවී ජනතා මුදල් ලක්ෂ 2000 ක් අතුරුදන් කර තිබෙනවා. මෙම ණය වසර 10 ඇතුලත ගෙවිය යුතු අතර. වසරකට මිලියන 240 ක් ආපසු ගෙවිය යුතු වනවා.

එලෙස බලන විට මෙම නෙලුම් කුලුනින් දිනක ලාබය ලෙස නය ගෙවීමට පමණක් සෙවිය යුතු මුදල දිනකට ලක්ෂ 7 පමණ. මෙහි විදුලිය හා අතිවිශාල නඩත්තු වියදමක් ඇති නිසා දිනකට ලක්ෂ 20 ක වත් ආදායමක් සෙව්වේ නැතිනම් මෙම කුලුනත් යාචකයාගේ බත් පතට පවා පත්වෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY