රනිල් 44 ක් තියන් දින 100 වැඩ කළා.ලංකාවේ පළමු වරට 2020 අයවැයක් නැ – කබීර්

0
832

2020 විසර්ජන කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර අතර අගමැතිවරයා යහපාලන ආණ්ඩුවට දොස් මුරයක් කිරීමෙන් පසු කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීවරයා කතා කල අතර ඔහු පැවසුවේ දෙවන ලෝක යුධ සමයේ පවා ලංකාවේ අයවැයක් සම්මත කල අතර මේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට අයවැයක් නැති වසර ලෙසයි.

දින 100 ආණ්ඩුව සමයේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රී වරු 44 ක් තාබාගෙන පඩි 10000 වැඩි කර බඩු මිල අඩු කර පෙට්‍රල් මිල අඩු කර දින 100 ඉලක්ක ඉෂ්ඨ කිරීමට තරම් හැකියාවක් තිබ්බත් මේ ආණ්ඩුව පත්වී දින 365 ආසන්න වී තිබියත් කල දේවල් මොනවාදැයි විමසුවා. ගජ මිතුරන්ට බදු සහන දී රජයේ ආදායම් නැති කරගත් බවද පැවසුවා. එම කතාව පහතින්

LEAVE A REPLY