රටේ ප්‍රමුඛතා තිතටම හදුනාගෙන ආසන 40000 ක ලංකාවේ විශාලතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය හදයි

0
413

රටේ පඩි ගෙවන්නත් අමාරුයි කියූ බන්දුල ගුණවර්ධන අද දිනයේ තම ආසනයේ ඇති දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ ලංකාවේ දැවැන්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාන්ගණය හදන බවට තර්ක විතර්ක දමා රටට පැහැදිලි කළා. එය පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY