රජයේ සේවකයන්ට තවත් කල්ල මරේ. නිල සෙවණ නමින් නොමිලේ නිවාස ව්‍යාපෘතියකින් නිවාස ලබා දෙයි

0
802

ලබන වසරේ සිට සියලූ රාජ්‍ය සේවකයන්ට නිවාස

සියලූ රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ෙනිල සෙවණෙ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වසරේ (2018 වසරේ) සිට නිවාස ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මෙහි පළමු පියවර ලෙස මෙම වසර අවසන් වීමට පෙර නිවාස 10,000 ක් රාජ්‍ය සේවකයින්ට ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර අමාත්‍යතුමා පැවසීය.

මේ වනවිට මහනුවර, පොළොන්නරුව, මොණරාගල, ගම්පහ සහ කොළඹ කේන්ද්‍ර කොටගෙන නිල සෙවණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ රජයේ සේවකයින් සඳහා නිවාස සහ නිල නිවාස ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොළඹ කොටා පාරේ නව නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සැලසුම් කර ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පැවැසීය.

මෙයට අමතරව රජය සේවය නවීකරණය කිරීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති අතර, ඒ තුළින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිගණක තාක්‍ෂණයෙන් සවිමත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා මූලික වැටුප රු. 10,000 පසුගිය කාලේ වැඩි කළ අතර, එය රාජ්‍ය සේවය සඳහා ඉතිහාසයේ සිදු කළ වැඩිම වැටුප් වැඩිකිරීමයි.

2006 සිට පැවැති විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයන් මගහරවා ජුනිමස වැටුප් වැඩිකිරීමට පියවර ගනු ලැබීය.

ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවමින් රාජ්‍ය සේවය ස්වාධීන සේවාවක් බවට පත්කළ බවද රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY