මැතිවරණ තියන්න කොරෝනා වෛරසය සහනයක් දීලද?

0
320

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය හා කොච්චිකඩේට 4.30 ට නැවත දැනුම්දෙන තුරු පැනවීමට යන ඇදිරි නිතිය හෙට මැතිවරණ කටයුතු වල නිරත වන පුද්ගලයින්ට අදාළ නොවන බව පොලිසිය පවසනවා. එවිට ඒ පුද්ගලයින්ට වෛරසයේ අවදානමක් නැතිදැයි විශේෂඥ උපදෙස් ලැබී ඇතිදැයි නොදනී. එම නිවේදනය පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY