මහින්දට ඉල්ලා අස්වෙන්නැයි ජනාධිපතිගෙන් ලිපියක්. මහින්ද කල් ඉල්ලයි 113 හදාගන්නකම් සහ 7 වනදා නඩු තීන්දුව අනුව තීන්දුවක් ගන්නම් යයි කියයි

0
1119

මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනාධිපති මහින්ද මහතාට යැවූ ලිපියක් පිළිබද හා රෝහල් වල අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 51 ක හිගයක් ඇති බවද පවසන වීඩියෝව පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY