‘මන් ජීවිතේට උසාවි ගිය ගැනියෙක් නෙවේ දෙයියනේ මන් උසාවි ගානේ ගිහින් කසාදෙ කටුගැවේ ජනතාව වෙනුවෙන්’ ඇල්පිටියේ හරක් පට්ටිය අමතන ගීතා

0
556

මෙවන් වෛශ්‍යාවන් පාර්ලිමේන්තු යාමට චන්දය ඉල්ලන්නේ කසාදෙ කටුගැවා කියමින්. ඇල්පිටියේ අම්බලන්ගොඩ හරක් මේ කාන්තාව පාර්ලිමේන්තු අනිවාරෙන් පසුගිය වාරේ මෙන් යවාවි. යවා රට වසර 70 ක් දියුණුවෙමින් තිබෙන්නේ ඇයිදැයි උනුත් උන්ගේ ළමුනුත් උන් උන්ගෙන්ම අසාගනිවී. ගොන් දුපතේ දේශපාලනය පහත වීඩියෝවෙන් බලන්න

LEAVE A REPLY