තවත් බැදුම්කර කොල්ලයක්, ලොව මිලෙන් ඉහලම ඇමරිකන් බැදුම්කර ඩොලර් මිලියන 4500 ක් ඩො.මි 1000 ට නීති විරෝධිව විකුනන්න යයි

0
2391

පාර්ලිමේන්තුවක් නොමැති අවස්තාවක පාර්ලිමේන්තු අවසරයක් නැතිව ලොව වටිනාම බැදුම්කර වන ඇමරිකන් බැදුම්කර සංචිතය ඇපයට තබා මුදල් ගැනීමට ආණ්ඩුව සැරසෙන බව දෙරණ පුවත් විකාශයේ පුවතක් විකාශය කළා. එය පහතින්

LEAVE A REPLY