ජුනි 14 ඇරබෙන පාපන්දු ලෝක කුසලානයට ISIS ලෝක ත්‍රස්තයනේගෙන් තර්ජනයක් රුසියාවේ ක්‍රීඩාංගනයකදී ලොව අංක එකේ තරු වන මෙසී සහ රොනල්ඩෝ මරා දමන්න යයි

0
1195

ජුනි 14 ඇරබෙන පාපන්දු ලෝක කුසලානයට ISIS ලෝක ත්‍රස්තයනේගෙන් තර්ජනයක්
රුසියාවේ ක්‍රීඩාංගනයකදී ලොව අංක එකේ තරු වන මෙසී සහ රොනල්ඩෝ මරා දමන්න යන කතාව පහත විඩියෝවෙන් බලන්න..

මේ වගේ තොරතුරු බලන්න Youtube එකට ගිහින් TV Lanka Channel එක Subscribe කරන්න

LEAVE A REPLY