ජරුවන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දුරයෙනුත් ඉවතට

0
207

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර හට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධුරයෙන් ඉවත් වෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි විසින් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

වෛද්‍යවරයාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු ඒ පිළිබඳව තහවුරු කළා.

citizen – helakuru

LEAVE A REPLY