චාමිපිකගේ ලනුවක් ගිල්ල සජිත් එජාපය කඩාගෙන ගිය හැටි ජවිපෙ නලින්ද ප්‍රසිද්ධියේ කියයි. මැතිවරෙනෙන් පසු සජිත්ටත් ෂොට් එක

0
758

කළුතර ජන හමුවක ජවිපෙ නලින්ද ජයතිස්ස එජාපය කඩා දැමීමට මුලික වුයේ චම්පික රණවක බව පවසමින් කල හෙලිකිරීම පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY