කොරියාව නැවතත් සීතල යුද්ධයක

0
706
In this handout image provided by the South Korean Defence Ministry, the wreckage of a crashed drone is seen at XXX on April 6, 2014 in Samcheok, South Korea. The drones believed to be North Korean, have been found in South Korea in recent weeks.

උතුරු කොරියාව විසින් ඔත්තු බැලීමට යොදාගත්තා යැයි පැවසෙන කුඩා නියමුවන් රහිත ගුවන්යානයක් දකුණු කොරියා දේශ සීමාවට කඩාවැටී ඇත. එහි ඡායාරූප ගත හැකි අධිතාක්ෂණික කැමරා සවිකර ඇති අතර එයින් උතුරු කොරියාව විසින් දකුණු කොරියාව සතු මිසයිල නාශක පද්ධතිය ඡායාරූප ගත කර ඇතැයි දකුණු කොරියාව පවසයි.

දකුණු කොරියාව සතු අදාල මිසයිල නාශක පද්ධතිය සවිකර ඇත්තේ ඇමරිකාව විසිනි. ඒ උතුරු කොරියාවෙන් පැමිණිය හැකි මිසයිල ප්‍රහාර වළකාලීමටයි. නමුත් මේ සම්බන්දයෙන් උතුරු කොරියාව පැහැදිලි ප්‍රතිචාර දක්වා නැත.

LEAVE A REPLY