කොරියාවේ ’31 වන කොරෝනා රෝගියා’ එකවරම දහස් ගණනකට රෝගය බෝකළ හැටි ලංකාවට හොද පාඩමක්

0
25136

දකුණු කොරියාවේ රෝගීන් දිනකට එකක් දෙකක් වාර්තා වෙමින් තිබී පසුව එකවරම රෝගීන් දහස් ගණනක් වීමට පටන්ගෙන චීනයට පසු වැඩියෙන්ම පැතිර ගිය පළමු රට බවට කොරියාව පත්වන්නේ එරටින් වාර්තා වූ 31 වන රෝගියාගේ නොසැලිකිලිමත් කම නිසා බව දැන් හෙළිවනවා.

ලංකාවද එතරම් මේ ගැන බහුතරය ආරක්ෂා වීමට වගකීමකින් ක්‍රියා නොකරන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරන නිසා එම අවාසනාවන්ත කතාව පහත වවීඩියෝවෙන් බලා දැනුවත් වෙමු..

LEAVE A REPLY