කැළණි පාලමේ සිට කොටුවට කුළුණු මතින් ඉදිවන මාර්ගය නිසා විනාඩි 5 න් කොටුවට

0
251

වරාය පිවිසුම් ගුවන් මාර්ග ව්‍යාපෘතියට මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (10) දින කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

එම අවස්ථාවේ දී චයිනා සිවිල් ඉංජිනියරින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර අදාළ ව්‍යාපෘති ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හා ශ්‍රී ලංකා චීන තානාපති චෙං ක්‍ෂුආං (H.E. Chang Xueyuan) යන මහත්වරුන්ගේ ඉදිරියේ සිදු විය.

කැළණි පාලමේ සිට වරාය පිවිසුම දක්වා කුළුණු මතින් ඉදිවන නව මාර්ගය නිසා මේ වන විට තිබෙන වාහන තදබදය විනාඩි 25 සිට විනාඩි 5 දක්වා අඩුවනු ඇති.

LEAVE A REPLY