කැලණියේ සිට වරායට හා රාජගිරියට නවීන මහා මාර්ග සමග අලුත්වන කොළඹ

0
553

අළුතින් ඉදිකිරීමට සූදානම් වන කොළඹ සැහැල්ලූ දුම්රිය පද්ධතිය හරහා කොළඹ සිට මාලඹේ දක්වා නව ප්‍රවාහණ පද්ධතියක් ඉදි වෙන බවත් ඊට අමතරව කොළඹ නවීකරණය කිරීම සඳහා කොළඹ කොටුවේ බහුකාර්ය ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කරන බව කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමින් හෙළි කළා. කැළණියේ සිට කුළුණු මතින් දිවෙන එක් මාර්ගයක්, කොළඹ වරාය දක්වාත් අනෙක් මාර්ගය රාජගිරිය දක්වාත් ඉදි කරන අතර මේ ආකාරයට වරාය නගරය ඇතුළුව අළුත් මහ නගරයක් බිහිවන බව අගමැති රනිල් පවසනවා.

මේ වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමාටත් ඔහුගේ කණ්ඩායමටත් ස්තුති වන්ත වෙනවා අපි අවධානය යොමු කරන්නේ අනාගතයටයි රට දියුණු වන්නේ එවිටයි අපි එක තැන නතර වී අනාගතය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නොදක්වා සිටිනවා නම් පිරිහීමට ලක් වෙනවා යනුවෙන් අගමැති පවසන අතර අපේ රජය පසුගිය වසර 05 තුල ඉතා අපහසුවෙන් ගැටළු අර්බූද මැද රටේ නවීකරණය ආරම්භකර තිබෙනවා එය තවත් ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයැයි ඔහු වැඩි දුරටත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY