කරුණා සහරාන්ට වඩා මිනිමරුවෙක් මොහු ව්‍යංගෙන් දෙමල ඊළම ඉල්ලනවා – සුදත්ත හිමි කියයි

0
616

වත්මන් රජය පත්කිරීමට සහයෝගය දුන් මගල්කන්දේ සුදත්ත හිමියන් කරුණා අම්මාන් අත්අඩංගුවට ගන්නයි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් කල ප්‍රකාශය පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY