එජාපය සාම්ප්‍රධායික ඔළුගෙඩි රැස්වීම් වලින් මිදී මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ඩිජිටල් කරයි

0
200

“ශ්‍රී ලංකේය දේශපාලනයේ රටම යා කරන ඩිජිටල් එළිදැක්ම” යනුවෙන් ජුනි 28 ඉරිදා සවස 4 ට සිරිකොත දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් එජාප නායකයාගේ සංකල්පයක් අනුව ජනතාව රැස්වීම අවම කිරීමට මේ නව සංකල්පයට යාමට හේතුව වී තිබෙනවා.

28 වන ඉරිදා මෙහි පළමු වැඩසටහන එජාපය විසින් facbook youtube ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය වල විකාශය වනු ඇති.

LEAVE A REPLY