උතුරු කොරියාවේ ඒකාධිපති නායකයා මියගිය බව හොංකොන් කියයි

0
2246

විවිධ කතා කිහිපයක් පැතිරෙන උතුරු කොරියානු නායක මිය ගිය බවට සෙනසුරාදා Hong Kong broadcast network වාර්තාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබද සම්පුර්ණ විස්තරය පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY