ඉදිරි දින දෙකේදී බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ, ඌවට තද වැසි..

0
1088

 

ඉදිරි දින දෙක (25,26) තුළ ඉහත පළාත් සඳහා තද වැසි ඇතිවිය හැකිබවට කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකි පලකර ඇත.

ඒ අනුව කලුතර හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා අවදානම් තත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවටද අනතුරු අඟවා ඇත.

LEAVE A REPLY