ඇමරිකානු ජනාධිපති දෙවියෙක් හා ආගමක් ලෙස වැදුම් පිදුම් කරන ඉන්දියාවේ බැතිමතෙක්. යන යන තැන ට්‍රම්ප්ගේ පින්තුරයක් ගෙනියනවා

0
945

උදේ හවා වැදුම් පිදුම් කරමින් යන හැමතැනකම ට්‍රම්ප්ගේ පින්තුරයක් ගෙන යමින් දෙවියෙක් ලෙස ට්‍රම්ප්ව සලකන පුද්ගලයකු ඉන්දියාවේ සිටින බව ජාත්‍යන්තර සමාජ ජාලා වල වාර්තාවක් සදහන් වෙනවා.

එය පිස්සුවක් බව ගමේ උදවිය පැවසුවත් ඔහු එය කිසිදිනක නතර නොකරන බවත් වැදුම් පිදුම මග නොහැර කරන බවත් සදහන්.

එම සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහතින්

LEAVE A REPLY