අලුතින් දිස්ත්‍රික් 8 ක් කොරෝනා අවධානම වැඩිවෙයි – GMOA කියයි

0
17963

අලුතින් දිස්ත්‍රික්ක 8 ක මේ වන විට අවධානම වැඩිවෙමින් ඇති බව GMOA පවසනවා, එහි වැඩි විස්තර පහතින් බලන්න


Image may contain: text

LEAVE A REPLY